UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA PEREGRYNACJI – 30.06.2020

We wtorek 30 czerwca 2020 roku o godzinie 18.00 w katedrze tarnowskiej odbyła się uroczystość kończąca peregrynację obrazu i relikwii Świętego Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Peregrynacja była przygotowaniem wszystkich członków Akcji Katolickiej w naszej diecezji do jubileuszu 25-lecia istnienia i działania Akcji po reaktywacji. Uroczystościom przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż oraz Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ksiądz dr hab. Jan Bartoszek. Na tę uroczystość przybyli przedstawiciele Akcji Katolickiej z całej diecezji z pocztami sztandarowymi.

Podczas homilii Ksiądz Biskup Ordynariusz powiedział do członków Akcji Katolickiej między innymi takie słowa; „…to ważne żebyśmy w tych czasach nijakich nie popadali w nijakość, my mamy Prawdę, my mamy Chrystusa, my jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym. To są nowe wyzwania, które rodzą nowych ludzi, rodzą świętych, rodzą także wizję piękna Kościoła. Możemy popadać w jakieś pesymistyczne momenty, możemy się wycofywać, mówić, że to jeszcze nie teraz, później, gdy sytuacja się zmieni. Ważne jest aby dziś, teraz podejmować działanie. Przestrzenie są olbrzymie do posługi w Akcji Katolickiej w świecie, w Polsce w naszej diecezji. Ukazujecie to w różnych parafiach w wspaniały sposób. Bardzo was proszę abyście byli świadkami nadziei. Potrzeba nam nadziei abyście ujawniali miłość Chrystusa, abyście ukazywali piękno życia duchowego. Jeśli naprawdę chcemy by po historycznych pielgrzymkach świętego Jana Pawła II  i po tej kończącej się peregrynacji pozostał trwały owoc to nie wolno nam zobojętnieć na jego prorockie i ojcowskie słowa”.

Peregrynację wizerunku i relikwii Patrona Akcji Katolickiej po wszystkich dwustu Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Ksiądz Biskup porównał do podróży apostolskich Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, w tym do Tarnowa.   Mówił dalej Ksiądz Biskup w homilii, że „…jeśli czasami zastanawiamy się nad tym, od czego powinna rozpocząć się nowa reforma Kościoła, to trzeba nam uświadomić sobie istotną prawdę, że rozpoczyna się ona od osobistej, głębokiej, duchowej reformy każdego współtworzącego Kościół”. Przypomniał, że święty Jan Paweł II wielokrotnie apelował, że Kościół dzisiejszy nie potrzebuje nowych reformatorów, lecz nowych świętych. Święty, który zaczyna pracę od siebie, jest najlepszym reformatorem.

Ksiądz Biskup wyraził radość z licznej obecności pocztów sztandarowych Akcji Katolickiej, powiedział „…piękne sztandary. Cieszymy się, że tyle pocztów jest, że tyle jest oddziałów Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Te sztandary to powiew młodości, powiew energii, to nie wycofywanie się, ale rozpęd, husaria duchowa”.

Na zakończenie Mszy Świętej Robert Rybak, Prezes DIAK podziękował Księdzu Biskupowi za zgodę na tą peregrynację, za towarzyszenie Akcji w tym wydarzeniu poprzez rozpoczęcie i zakończenie peregrynacji, za Eucharystię i Słowo Boże. Wyraził nadzieję, że ta peregrynacja przyniesie stokrotne owoce nie tylko dla Akcji Katolickiej, ale Kościoła Tarnowskiego w czasie trwania V Synodu Diecezjalnego.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w poszczególnych Parafialnych Oddziałach do zorganizowania peregrynacji z serca dziękuję. Dziękuję Asystentowi Diecezjalnemu i Asystentom Parafialnym i Dekanalnym. Dziękuję Prezesom, Zarządom i wszystkim pocztom sztandarowym i tym, którzy przybyli do tarnowskiej katedry na wspólną Eucharystię. Dziękuję także przedstawicielom mediów diecezjalnych za przekazywanie informacji o peregrynacji.

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, PATRONIE AKCJI KATOLICKIEJ – módl się za nami!

Robert Rybak
Prezes Zarządu Diecezjalnego
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

.

30 czerwca 2020 roku o godzinie 18.00 w katedrze tarnowskiej odbyła się uroczystość kończąca peregrynację obrazu i relikwii Świętego Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. ( Fotogaleria )

.

Komentowanie jest wyłączone