Dokumenty

.

MATERIAŁY n/t AKCJI KATOLICKIEJ

Ks. Bp Józef Życiński
Zasady praktyczne dotyczące tworzenia Akcji Katolickiej w parafiach

Ks. dr Jan Siedlarz
Organizacja Akcji Katolickiej dziś

Ks. dr Jan Siedlarz
Statut Akcji Katolickiej

Wacław Prażuch
Tryb zakładania oddziału Akcji Katolickiej w parafii. Instrukcja w sprawach finansowych Akcji Katolickiej

Wacław Prażuch
Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej

.

BISKUPI DO AKCJI KATOLICKIEJ

.

Ks.Bp Wiktor Skworc
Homilia Biskupa Tarnowskiego wygłoszona w dniu 22 stycznia 2000 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie podczas Mszy Świętej rozpoczynającej spotkanie Prezesów POAK Diecezji Tarnowskiej

Ks.Bp Wiktor Skworc
Homilia Biskupa Tarnowskiego wygłoszona w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do przedstawicieli Akcji Katolickiej z Diecezji Tarnowskiej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie w dniu 26 listopada 2000 r.

Ks.Bp Jan Styrna
„Kształtowanie sumienia społecznego” – Homilia wygłoszona w dniu 16 stycznia 1999 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie podczas Mszy Świętej rozpoczynającej spotkanie Prezesów POAK Diecezji Tarnowskiej.

Ks.Bp Jan Styrna
Homilia wygłoszona w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do przedstawicieli Akcji Katolickiej z Diecezji Tarnowskiej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie w dniu 21 listopada 1999 r.

Ks.Bp Jan Styrna
Homilia wygłoszona w dniu 20 stycznia 2001. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie podczas Mszy Świętej rozpoczynającej spotkanie Prezesów POAK Diecezji Tarnowskiej.

.

DEKRETY I LISTY PASTERSKIE

 

Dekrety

Dekret Konferencji Episkopatu Polski z dn. 2.05.1995 r.powołujący Akcję Katolicką w Polsce

Dekret Biskupa Tarnowskiego z dn. 8.09.1995 r.erygujący Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej

Listy Pasterskie

Konferencja Episkopatu Polski „Akcja Katolicka w służbie nowej ewangelizacji” – List pasterski Biskupów Polskich z dnia 7.05.1995 r.

Ks.Bp Józef Życiński List Biskupa Tarnowskiego z dn. 22.08.1995 r. „O powstaniu i zadaniach Akcji Katolickiej”

.

UCHWAŁY RADY INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

Uchwała nr AKDT/ 02 /2012
Przesłanie do Narodu Węgierskiego
Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
My, katolicy – członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, spadkobiercy dziedzictwa duchowego Świętej Kingi, wdzięczni Narodowi Węgierskiemu za dar Jej Osoby na naszej ziemi oraz rodacy Generała Józefa Bema, bohatera Polski i Węgier, urodzonego w Tarnowie – stolicy naszej diecezji, wyrażamy Narodowi Węgierskiemu głęboki szacunek i uznanie za to, że głosami swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Krajowym dał jednoznaczne świadectwo swego niezmiennego od ponad 1000 lat przywiązania do wiary chrześcijańskiej oraz zbudowanej na niej moralności i kultury chrześcijańskiej Europy. ….

Uchwała nr AKDT/ 01 /2012
Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji na emisję programu w technice cyfrowej dla nadawcy Telewizji Trwam – przydział częstotliwości w multipleksach naziemnej telewizji cyfrowej.

Uchwała Nr 1/AKDT/2003
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na swym posiedzeniu w dniu 25.01.2003. nadała Ks. dr Janowi Siedlarzowi, Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w latach 1995 – 2002, tytuł: Członka Wspierającego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

 Uchwała Nr 1/AKDT/2002
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na swym posiedzeniu w dniu 21.01.2002. wybrała władze Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej II kadencji, na lata 2002 – 2005 …

Uchwała Nr 1/AKDT/2001
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na swym posiedzeniu w dniu 06.10.2001. uchwala że delegaci do Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na drugą kadencję, obejmującą lata 2002-2004, zostaną wybrani w styczniu roku 2002 na posiedzeniu Prezesów wszystkich Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej …

Uchwała Nr 2/AKDT/99
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na swym posiedzeniu w dniu 20.03.1999. uchwala że członkom Zarządu DIAK i członkom Rady Instytutu, zamieszkałym poza Tarnowem a uczestniczącym w posiedzeniu Zarządu lub Rady, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży na to posiedzenie

Uchwała Nr 1/AKDT/99
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na swym posiedzeniu w dniu 20.03.1999. uchwala składkę na rzecz Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w wysokości 20% wpływów osiąganych przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej…

Uchwała Nr 2/AKDT/98
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na swym posiedzeniu w dniu 3.10.1998. działając na podstawie Statutu Akcji Katolickiej w Polsce ( Art. 29, Pkt 2, Pkt 3 ) wybrała Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, w skład którego weszły poniższe osoby, którym powierzono odpowiednio funkcje…

Uchwała Nr 1/AKDT/98
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na swym posiedzeniu w dniu 3.10.1998. działając na podstawie Statutu Akcji Katolickiej w Polsce ( Art. 27, Pkt 3 ) wybrała następujących delegatów do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej…

Komentowanie jest wyłączone