Program

Program działania
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
2020r.

Wydarzenia ogólnodiecezjalne

 1. Rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: 28.02-01.03.2020r. (piątek-niedziela) – Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach.
 2. Rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej: 13-15.03.2020r. (piątek-niedziela) – Częstochowa.
 3. Pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Ziemi Świętej 1-8.04.2020r.
 4. Uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce: 23.04.2020r. (czwartek). Diecezjalne obchody: Bochnia.
 5. Zakończenie peregrynacji obrazu i relikwii Świętego Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej, w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Parafia błogosławionej Karoliny Kózki w Tarnowie 18.05.2020r. (poniedziałek)
 6. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – Częstochowa, 20.06.2020r. (sobota).
 7. Udział członków Akcji Katolickiej w beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Warszawie 7.06.2020r.
 8. Udział Akcji Katolickiej w Wielkim Odpuście Tuchowskim 2.07.2020r.
 9. Jubileusz XXV lecia powstania Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej po reaktywacji. W Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – 8.09.2020r., w Diecezji – 19.09.2020r.
 10. Koronka na ulicach miast świata – włączenie się AK w międzynarodową inicjatywę – 28.09.2020r. (poniedziałek).
 11. Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny – 11.10.2020r. (XX Dzień Papieski)
 12. Uroczystość św. Jana Pawła II, Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce: 22.10.2020r. (czwartek). Obchody w POAK.
 13. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020r. – święto patronalne Akcji Katolickiej.
 14. Modlitwa za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i parlamentarzystów.

Formacja duchowa

 1. Comiesięczne spotkania oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej według poniższego planu:
  • rozpoczęcie – odmówienie codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej, modlitwy do Ducha Świętego.
  • część formacyjna: temat główny, przewidziany ogólnopolskim programem formacyjnym „Wielka tajemnica wiary” na dany miesiąc 2020 roku.
  • część informacyjna – m.in. zapowiedzi wydarzeń, sprawy bieżące
  • zakończenie – odmówienie modlitwy codziennej członka Akcji Katolickiej i modlitwy za kapłanów.
 2. Przygotowanie i uczestnictwo w liturgii mszy św. w swoich parafiach lub dekanatach w dniu:
  23.04.2020r. Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha
  08.09.2020r. XXV rocznica reaktywacji Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej
  22.10.2020r. uroczystość Świętego Jana Pawła II, Patrona Akcji Katolickiej

Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej w diecezji

 1. Powstawanie nowych oddziałów parafialnych.
  2. Zwiększenie liczebności członków w dotychczas działających oddziałach. Otwarcie obecnych struktur na nowych członków, zwłaszcza z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
  3. Powołanie Rad Dekanalnych; w istniejących strukturach – wybór prezesów na nową kadencję.
  4. Współpraca Akcji Katolickiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży; wspólne uczestnictwo w pielgrzymce do bazyliki katedralnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; organizacja spotkania obu oddziałów działających w parafii, organizacja wspólnej pielgrzymki, wycieczki lub przeprowadzenie wspólnej akcji w parafii.

Zadania dla Rad Dekanalnych AK

 1. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK spotkań opłatkowych, mszy św. w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Jana Pawła II i Św. Wojciecha w parafiach pod tymi wezwaniami; majówek w ramach dekanatu. (Gospodarzem opłatka winien być co roku inny POAK).
  2. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 20.06.2020r. (sobota).

Formy uczestnictwa w mediach

 1. Prowadzenie cyklicznych audycji poświęconych tematyce Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na antenie Radia Rdn Małopolska i Rdn Nowy Sącz. (3 niedziela miesiąca, ok. godz. 16.30).

Audycje archiwalne są zamieszczone na stronie AK DT (pliki audio).
Informacje dotyczące uroczystości i wydarzeń realizowanych w Oddziałach Parafialnych można przekazywać do Pani Alicji Grzesik  /akradio@.rdn.pl/

Kontakt:
Radio RDN Małopolska
ul. Bema 14, 33-100 Tarnów
tel. 14 627 50 50, e-mail: info@rdn.pl

Radio RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 06 00, e-mail: sacz@rdn.pl

 1. Prowadzenie i rozbudowa serwisu internetowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
 2. Prowadzenie stron internetowych przez POAK-i lub redagowanie artykułów na stronach macierzystych parafii.
 3. Różaniec Akcji Katolickiej w Radio RDN Małopolska.
  Termin: każdy czwartek godz. 19.00, uczestniczą poszczególne oddziały wg harmonogramu opublikowanego w Biuletynie i na stronie internetowej AK DT. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
  Wszelkie materiały z działalności oddziału (relacje z wydarzeń, zdjęcia, teksty własne), które mają być zamieszczone na naszej stronie internetowej lub przekazane w serwisie radiowym Akcji Katolickiej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ak@diecezja.tarnow.pl lub rybak@op.pl
  5. Praca w zespołach redakcyjnych wydających gazetki parafialne.
  6. Prowadzenie parafialnej i diecezjalnej kroniki Akcji Katolickiej.
  7. Prowadzenie przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej ośrodka dokumentacji wydawanej prasy parafialnej w Diecezji Tarnowskiej. Zarząd DIAK zwraca się z prośbą do wszystkich Prezesów, aby każdy numer wydawanej w parafii gazetki przesyłać w 1 egzemplarzu do siedziby Instytutu.

Zadania dla wszystkich wg możliwości i potrzeb

 1. 1-8.04.2020r. udział członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w pielgrzymce do Ziemi Świętej.
 2. 18.05.2020r., udział w zakończeniu peregrynacji obrazu i relikwii Jana Pawła II, Patrona Akcji Katolickiej po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej – parafia błogosławionej Karoliny Kózki w Tarnowie.
 3. Wydanie i kolportaż parafialnego kalendarza na rok 2020.
 4. Akcja Katolicka czyta „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”– prenumerata i kolportaż tygodnika w parafii.
 5. Prowadzenie Klubu Seniora; organizacja Dnia Seniora w parafii lub dekanacie.
 6. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z ubogich rodzin.
 7. Prowadzenie świetlic środowiskowych.
 8. Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.
 9. Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.
 10. Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne – organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości patriotycznych.
 11. Organizacja konkursów muzycznych – eliminacji do Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie i Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej w Warszawie.
 12. Organizowanie konkursów biblijnych na terenie parafii, dekanatu; uczestnictwo w konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
 13. Obrona życia i rodziny poprzez:
  – prowadzenie akcji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii
  – organizacja i uczestnictwo w lokalnych Marszach dla Życia i Rodziny
  – współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka
 14. Współorganizacja charytatywnych festynów parafialnych.
 15. Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
 16. Organizacja Dnia Papieskiego w parafii.
 17. Włączenie się w akcje organizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

 

 

Kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na 2020 rok

 

28 luty -1 marzec 2020r.    Rekolekcje dla  Prezesów i członków Akcji Katolickiej Diecezji
.                                      .Tarnowskiej w Ciężkowicach.

13-15 marca 2020r.            Rekolekcje dla liderów AK DT w Częstochowie.

1-8 kwietnia 2020r.            pielgrzymka członków AKDT do Ziemi Świętej.

23 kwiecień 2020r.             Uroczystość Świętego Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w  Polsce
.                                      .(Procesja Wojciechowa w Bochni).

18 maj 2020r.                   Spotkanie wszystkich członków AKDT w związku z zakończeniem
.                                     .peregrynacji relikwii i obrazu Jana Pawła II, Patrona AK w Polsce,
.                                      .w setną rocznicę Jego urodzin, w parafii błogosławionej
.                                      .Karoliny Kózki w Tarnowie.

7 czerwiec 2020r.                Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski

20 czerwiec 2020r.              Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej  w Polsce na Jasną Górę.

2 lipiec  2020r.                    Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na wielki
.                                        .odpust Tuchowski.

8 wrzesień 2020r.                świętowanie jubileuszu 25-lecia w POAK

19 wrzesień 2020r.              Jubileusz 25 – lecia powstania AK w naszej diecezji

28 wrzesień 2020r.              Koronka na ulicach miast.

11 październik 2020r.          XX Dzień Papieski  (marsz dla życia i rodziny).

22 październik 2020r.         Uroczystość Świętego Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej
.                                       .w Polsce.

11 listopad 2020                102 rocznica odzyskania niepodległości Polski.

22 listopad  2020r.             Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne
.                                       .Akcji Katolickiej.

 

.

.

 

 

Komentowanie jest wyłączone