21. ROCZNICA POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU. AKCJA KATOLICKA PRZY OŁTARZU PAPIESKIM.

16 czerwca 1999 roku przyjechał  na Sądecczyznę papież Jan Paweł II. Na błoniach w Starym Sączu celebrował Mszę św. i dokonał aktu kanonizacji, wynosząc w poczet świętych Kingę – węgierską księżniczkę z dynastii Arpadów, patronkę Królestwa Polskiego i Litwy oraz diecezji tarnowskiej, założycielkę starosądeckiego klasztoru klarysek.  Spotkanie z Ojcem Świętym zgromadziło blisko pół miliona wiernych.

16 czerwca 2020 roku, w 21. rocznicę kanonizacji św. Kingi i pobytu Papieża Jana Pawła II na sądeckiej ziemi, przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu zgromadzili się wierni na wieczorne nabożeństwo. Z inicjatywą wyszedł Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Modlitwie przewodniczył ks. Mariusz Żaba, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym Sączu, który przypomniał także fragmenty homilii Ojca św. Jana Pawła II: ,,Święci żyją świętymi (…) Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać w jaki sposób tworzyć środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa.”

Zgromadzeni w tym jedynym zachowanym miejscu celebry papieskiej mieszkańcy Sądecczyzny, a wśród nich członkowie Akcji Katolickiej z Barcic, Nowego i Starego Sącza, odmówili litanię do św. Kingi, modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, część bolesną Różańca Świętego i odśpiewali Apel Jasnogórski. Spotkanie zakończono „Barką”- ulubioną pieśnią oazową św. Jana Pawła II, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

Bóg zapłać ks. Mariuszowi Żabie, dyrektorowi DCP „Opoka” i Pani Agacie Wolak – Kowalik, prezes POAK w Starym Sączu za przygotowanie i poprowadzenie modlitewnego i wspomnieniowego spotkania!

Bożena Kwitowska, wiceprezes DIAK

Zapraszamy do galerii:

Okolicznościowa wystawa zdjęć:

https://www.sbp.nowysacz.pl/rok-swietego-jana-pawla-ii.html

21.rocznica kanonizacji św. Kingi przez Papieża Jana Pawła II w Starym Sączu. Ołtarz Papieski, 16.06.2020r. Zdj. Bożena Kwitowska, Marek Ptak, Zofia Sadowska, Małgorzata Stępień, Agata Wolak – Kowalik. ( Fotogaleria )

.

 

.

Komentowanie jest wyłączone