Peregrynacja obrazu i relikwii św. Jana Pawła II w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lisiej Górze

Dnia 13 czerwca 2020 roku, w oktawie Bożego Ciała i dniu upamiętniającym objawienia fatimskie, nasza parafia przeżywała uroczystość nawiedzenia obrazu i relikwii św. Jana Pawła II. Dzieło peregrynacji zostało podjęte w Diecezji Tarnowskiej w związku z przeżywaną w 2020 roku 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II – patrona Akcji Katolickiej w Polsce i jako duchowe przygotowanie do jubileuszu 25-lecia istnienia w diecezji Akcji Katolickiej po reaktywacji.

            Peregrynujący obraz i relikwie przedstawiciele naszego Oddziału przejęli od parafii Zaczarnie i o godzinie 18 zostały procesyjnie wprowadzone do kościoła. Uroczystość nawiedzenia rozpoczęła się Eucharystią, którą celebrował ks. Proboszcz Stanisław Szałda – Asystent Parafialny Akcji Katolickiej. W homilii ks. Proboszcz mówił o potrzebie świętości w życiu rodzinnym; to rodzina ma stanowić dobrą glebę do rozwoju ziarna świętości; na niej spoczywa odpowiedzialność i troska o świętość dzieci. Zachęcał też wiernych do zaangażowania się w działalność Akcji Katolickiej, która jest także “szkołą świętości”. W liturgię Mszy św. i prowadzenie później modlitw włączyli się członkowie POAK, którzy uczestniczyli w nabożeństwie nawiedzenia wraz ze swoim sztandarem.

            Po Mszy św. wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, relikwiami i obrazem św. Jana Pawła II oraz figurą Matki Bożej Fatimskiej do Ogrodu Różańcowego, gdzie przy kolejnych pięciu kapliczkach rozważano na podstawie tekstów Ojca Świętego Jana Pawła II tajemnice różańcowe, polecając się wstawiennictwu Świętego Papieża i Matce Bożej Fatimskiej.

            Kolejnym punktem nawiedzenia było nabożeństwo z odczytaniem próśb i podziękowań, któremu przewodniczył ks. Tomasz Gołąbek. Zgromadzeni wierni wpatrzeni w peregrynujący obraz św. Jana Pawła II z wiarą i ufnością modlili się wspólnie we wszystkich wyczytanych i wypisanych sercem intencjach. W trakcie tego nabożeństwa przemówił do nas sam Ojciec Święty w formie odtwarzanych nagrań z Jego przemówień w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Były to wzruszające chwile, w których ożyły osobiste wspomnienia z papieskich spotkań.

            Modlitewne czuwanie tego dnia zakończyło się Apelem Jasnogórskim, odczytaniem Aktu Zawierzenia AK w Polsce św. Janowi Pawłowi II i błogosławieństwem wiernych świętymi relikwiami. Nie zabrakło też śpiewu “Barki” –  ulubionej pieśni Papieża-Polaka. Wychodząc ze świątyni każdy mógł podejść do ołtarza, oddać cześć relikwiom i zabrać ze sobą losowy cytat ze słowami Jana Pawła II jako przesłanie do rozważenia w sercu.

            Następnego dnia, w niedzielę, po Mszy św. o godzinie 10.30, obraz i relikwie zostały przekazane przedstawicielom POAK z parafii Luszowice.

            Nawiedzenie naszej parafii przez św. Jana Pawła II w znaku relikwii i kopii obrazu kanonizacyjnego było pięknym przeżyciem dla całej wspólnoty parafialnej. Był to czas rozmodlenia, refleksji nad nauczaniem Papieża-Polaka oraz okazja do otwierania drzwi ludzkich serc na Bożą łaskę i miłosierdzie. Wierzymy, że Święty Patron spogląda na nas z Domu Ojca i nam błogosławi.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lisiej Górze

.

Peregrynacja obrazu i relikwii św. Jana Pawła II w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lisiej Górze. Dnia 13 czerwca 2020 r. w oktawie Bożego Ciała i dniu upamiętniającym objawienia fatimskie. ( Fotogaleria )

.

Komentowanie jest wyłączone