Zakończenie sztafety modlitewnej AK

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”
(List do Filipian)

W dniach od 21 listopada 2021 roku, do 8 czerwca 2022 roku trwała sztafeta modlitewna członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w intencjach naszej kochanej Ojczyzny, Polski. W ciągu tego czasu codziennie członkowie innego POAK podejmowali modlitwę
o pokój, ład społeczny i ustanie pandemii. Dziękujemy w imieniu Zarządu wszystkim prezesom POAK, członkom i asystentom parafialnym, za przystąpienie do sztafety modlitewnej i podjęcie trudu modlitwy i trwania w niej. Niech dobry Bóg wysłucha naszych próśb i obdarzy nas pokojem
serca i pokojem w naszej Ojczyźnie.

Robert Rybak

Komentowanie jest wyłączone