Dziękujemy za okazaną życzliwość i rzeczowe wsparcie.

 „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest i nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
św.  Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

Do Biura Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wpłynęły podziękowania od Pani Barbary Hałas – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bochni oraz od pracowników
i mieszkańców tego domu następującej treści:

W imieniu własnym jak również pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni pragnę złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie, które otrzymaliśmy w czasie pandemii koronawirusa. Ostatnie tygodnie działalności były dla Nas bardzo trudne, ale przyniosły wiele dobra w postaci bezinteresownej solidarności. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych podopiecznym Naszego Domu Pomocy Społecznej. Dziękujemy za okazaną życzliwość i rzeczowe wsparcie.

Pragnę w imieniu własnym, ks. Jana Bartoszka – Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej oraz Zarządu Diecezjalnego wyrazić wdzięczność wszystkim prezesom
i członkom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej oraz sympatykom naszego stowarzyszenia, za włączenie się w akcję pomocy i za złożone ofiary na DPS
w Bochni.

Wasza wypróbowana ofiarność spowodowała, że na konto Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej łącznie wpłynęło 18 985 złotych, które zostały przekazane dla Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

Dziękujemy za Waszą szczodrość serca, ofiarność i życzliwość.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
W imieniu Zarządu DIAK

Robert Rybak
Prezes
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Tarnowskiej

.

 

Komentowanie jest wyłączone