Dzień Skupienia dla Parafialnych Oddziałów AK

” Czuwajcie i módlcie się…”
Adwentowy Dzień Skupienia w Łysej Górze.

Dnia 4 grudnia 2021 roku odbył się Adwentowy Dzień Skupienia dla Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Dekanatu Porąbka Uszewska. Modlitewne spotkanie rozpoczęło sie
o godzinie 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W Adoracji Najświętszego Sakramentu rozważaliśmy o potrzebie czujnego oczekiwania
i modlitwy, aby dobrze przygotować się do Świat Bożego Narodzenia oraz na powtórne przyjście Chrystusa . Modliliśmy się też indywidualnie w ciszy . W duchowej łączności z parafią Stare Żukowice polecaliśmy Bogu naszą Ojczyznę. Księża Asystenci POAK służyli w konfesjonale Sakramentem Pokuty. Następnie odbyła się Msza Świeta, którą celebrowali ks. Zbigniew Dudek- proboszcz Biadolin i ks. Asystent Dekanalny Krzysztof Szkarłat-proboszcz parafii Łysa Góra.
W homilii, nawiązując do czytanej Ewangelii, ksiądz Krzysztof podkreślił istotę słów „czuwajcie
i módlcie się…”
Po Mszy Świetej odbyło się spotkanie przy herbacie na plebanii.
W spotkaniu wzięli udział członkowie POAK z Biadolin, Porąbki Uszwskiej, Sufczyna i Łysej Góry wraz z księżmi asystentami.

Prezes POAK
w Łysej Górze.

Komentowanie jest wyłączone