Pielgrzymka do Ziemi Świętej

I DZIEŃ – PRZELOT – 21.03.2023
Spotkanie na lotnisku w Krakowie, przy punkcie informacji lotniczej. Rozdanie dokumentów podróżnych, odprawa
paszportowa i wylot do Izraela. Lądowanie na lotnisku w Tel Awiwie. Przejazd do Instytutu YAD VASHEM –
muzeum/pomnika poświęconego ofiarom zagłady podczas II Wojny Światowej. JAFFY – starożytnego portu
i dzielnicy Tel Awiwu wraz z kościołem św. Piotra, Przejazd do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

2 DZIEŃ – BETLEHEM – 22.03.2023
Po śniadaniu – zwiedzanie BETLEJEM:
– Bazylika Narodzenia Pańskiego – to właśnie tutaj narodził się Jezus Chrystus, pod prezbiterium Bazyliki
Narodzenia Pańskiego znajduje się poświadczone tradycją i w źródłach pisanych miejsce narodzin Jezusa
w grocie, która została zamieniona na kaplicę.
– Grota Mleczna – miejsce, w którym Maryja z Józefem i Dzieciątkiem ukryli się w czasie ucieczki do Egiptu. Dzisiaj
natomiast uzdrawiające właściwości skały, z której jest zrobiona, są podstawą zawierzenia wielu niepłodnych matek.
– Pole Pasterzy / Bajt Sahur/ – miejsce, w którym anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa.
NASTĘPNIE PRZEJAZD DO AIN KAREM:
– Kościół Św. Jana Chrzciciela – miejsce narodzenia Jana Chrzciciela
– Kościół Nawiedzenia – miejsce, w którym Maryja odwiedziła swoją krewną Elżbietę, gdy ta oczekiwała przyjścia
na świat Jana. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

3 DZIEŃ – BETANIA, RZEKA JORDAN, JERYCHO, MORZE MARTWE – 23.03.2023
Po śniadaniu zwiedzanie BETANII i nawiedzenie sanktuarium domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd przez
Pustynię Judzką (Wadi Qelt) z postojem na punkcie widokowym. Po drodze do Jerycha miniemy Gospodę
Miłosiernego Samarytanina. Postój przy RZECE JORDAN – miejsca chrztu Pana Jezusa; odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych.
PRZEJAZD DO JERYCHA – jednego z najstarszych miast świata. To właśnie przy bramach tego miasta Jezus
uzdrowił niewidomego Bartymeusza.
– Sykomora Zacheusza – postój przy drzewie sykomory, które upamiętnia celnika Zacheusza, który wspiął się
na sykomorę by dostrzec Pana.
– Góra Kuszenia – Widok na miejsce, gdzie Jezus był kuszony przez szatana podczas 40 dniowego postu.
PRZEJAZD NAD MORZE MARTWE – najniżej położone miejsce na naszej Planecie. Czas wolny na relaksacyjną
kąpiel. Możliwość skorzystania z dwóch opcji fakultatywnych: Masada (symbol heroicznej walki Izraela – 40 USD),
Qumran (10 USD). Powrót do Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

4 DZIEŃ – JEROZOLIMA – 24.03.2023
Po śniadaniu zwiedzanie JEROZOLIMY:
– Betfage – starożytna miejscowość biblijna, położona na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, znajduje się tutaj
sanktuarium franciszkanów upamiętniające początek triumfalnego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy,
– Góra Oliwna
• Kościół Pater Noster („Ojcze Nasz”) – klasztor ten zbudowany jest na miejscu, gdzie Jezus Chrystus
nauczał swoich uczniów Modlitwy Pańskiej.
• Kościół Dominus Flevit tj. miejsce, gdzie Pan Jezus zapłakał nad Jerozolimą.
• Ogród Getsemani – miejsce upamiętniające modlitwy Jezusa przed aresztowaniem, znajduje się tutaj
Bazylika Agonii Pana Jezusa.
• Kościół Grobu NMP – historyczny grób Maryi, która dopiero po śmierci została zabrana do nieba.
– Góra Syjon
• Wieczernik – miejsce ostatniej wieczerzy Pana Jezusa z apostołami.
• Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (tyko z zewnątrz -czasowa renowacja) upamiętniający
wniebowzięcie Marii Dziewicy, które zakończyło jej ziemskie życie.
• Grób Króla Dawida
• Kościół św. Piotra In Gallicantu upamiętniający trzykrotne zaparcie się Chrystusa przez św. Piotra
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

5 DZIEŃ – JEROZOLIMA – 25.03.2023
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie JEROZOLIMY:
– Bazylika św. Anny – miejsce narodzenia Maryi Obok Bazyliki znajdują się pozostałości Sadzawki Owczej, związanej
z cudownym uzdrowieniem paralityka przez Chrystusa
– Via Dolorosa – Droga Krzyżowa- droga, którą przemierzył Jezus Chrystus dźwigając krzyż na Golgotę
• Kościół Litostrotos – miejsce sądu Pana Jezusa
• Fragment łuku rzymskiego „Ecce homo” czyli „Oto człowiek” (słowa, które wypowiedział Piłat do Jezusa).
W sąsiednim budynku należącym do greckiego kościoła prawosławnego znajduje się podziemna kaplica
znana jako więzienie Chrystusa, gdzie przetrzymywano Jezusa wraz z innymi więźniami.
• Bazylia Grobu Świętego – świątynia, na której obszarze znajduje się 5 ostatnich stacji drogi krzyżowej.
– Ściana Zachodnia (Płaczu) – jedyna ocalała pozostałość po wielkiej Świątyni Jerozolimskiej, w której, jak wierzą
Żydzi, mieszkał Bóg; najświętsze miejsce w judaizmie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6 DZIEŃ – GALILEA – 26.03.2023
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w okolice Jeziora Galilejskiego.
– GÓRA 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW – miejsce wygłoszenia Kazania na górze
– TABGA – Kościół rozmnożenia chleba i ryb
– Kościół Prymatu św. Piotra – w miejscu tym Jezus spożył posiłek ze swymi uczniami i wskazał na Piotra
jako głowę Jego Kościoła
– Rejs po Jeziorze Galilejskim z możliwością lunchu ryby św. Piotra (fakultatywnie)
– KAFARNAUM – miasta cudów Chrystusa. W Kafarnaum stoi dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi, której
fundamenty pamiętają pobyt Pana Jezusa w tym mieście. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

7 DZIEŃ – GALILEA – 27.03.2023
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie NAZARETU:
– Bazylika Zwiastowania – jedna z trzech najważniejszych świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez pielgrzymów
przybywających do Ziemi Świętej. Bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, iż stanie
się Matką Syna Bożego.
– Kościół św. Józefa – w tym w miejscu znajdował się warsztat ciesielski św. Józefa z Nazaretu. Do warsztatu
przylegał dom, w którym wychowywał się i dojrzewał Jezus Chrystus.
Przejazd do KANY GALILEJSKIEJ – miejsce, w którym Jezus Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany
wody w wino na godach weselnych. GÓRA TABOR- – Bazylika Przemienienia Pańskiego – miejsce przemienienia
Jezusa. Trzej apostołowie ujrzeli tu Pana rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem.
Przejazd do HAJFY:
– Góra Karmel – kościół Stella Maris przy opactwie Karmelitów Bosych, poświęconym Najświętszej Marii Pannie
Gwieździe Morza. Sanktuarium poświęcone jest również prorokowi Eliaszowi, który dokonał sądu nad pogańskimi
prorokami. Tutaj narodził się w roku 1212 zakon Karmelitów i na tej Górze miało miejsce objawienie świętego
szkaplerza.
– Przejazd pod ogrody Bahaitów – panorama z zewnątrz.
Przejazd do CEZAREI NADMORSKIEJ, gdzie zobaczymy ruiny starożytnego akweduktu,który doprowadzał wodę
z Gór Karmelu do Cezarei W Cezarei przechowywany był przez Krzyżowców Święty Graal – kielich z Ostatniej
Wieczerzy. Przejazd do hotelu w Betlehem. Obiadokolacja i nocleg.

8 DZIEŃ – JAFFA – PRZELOT POWROTNY – 28.03.2023
Po śniadaniu wykwaterowanie.
Następnie przejazd na lotnisko w Tel Awiwie Odprawa paszportowa. Wylot. Przylot do kraju na lotnisko
w Krakowie. Zakończenie pielgrzymki.

 

CENA PIELGRZYMKI: 690 USD +2000 PLN

CENA PIELGRZYMKI OBEJMUJE:
• Przelot samolotem w obie strony z Krakowa do Tel Avivu
• Bagaż podręczny 40x25x20cm
• Bagaż rejestrowany – 20 kg
• 7 noclegów w pokojach dwu i trzyosobowych w HOTELU TYPU NATIVITY (4*) i GALILEA
W NAZARETH
• Wyżywienie w postaci śniadań (7) i obiadokolacji (7)
• Przejazdy w Ziemi Świętej klimatyzowanym autokarem,
• Opiekę pilota-przewodnika
• Opiekę duchową
• Opłaty lotniskowe i dopłaty do paliwa
• Ubezpieczenie NNW, KL + CP, BP
• Wstępy
• Opłaty za koszty realizacji programu
• Napiwki i inne koszty
CENA PIELGRZYMKI NIE OBEJMUJE:
• Dopłaty do pokoju 1-os 180 USD
• Napojów do kolacji (darmowa woda)
Program ma charakter ramowy. Kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

INFORMACJE DODATKOWE:
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku drastycznych podwyżek cen paliw i usług.
– W programie przewidziana jest codzienna Msza święta i czas na osobiste medytacje. W zależności od
miejscowych uwarunkowań (np. święta żydowskie itp.) lub godziny przylotu samolotu kolejność odwiedzanych
miejsc może być inna niż opisana w ramowym programie pielgrzymki. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim
uzależniony jest od warunków pogodowych w danym dniu.
– Godzina wylotu może ulec zmianie – do potwierdzenia 24 godz. przed wylotem.
– W przypadku wyjazdu kolejką na górę Kuszenia nie jest możliwe zwiedzanie Masady w tym samym dniu.
– Koszty biletów wstępu oraz zwyczajowych napiwków, a także kosztów fakultatywnych regulujemy w Ziemi
Świętej u pilota lub na lotnisku do przedstawiciela z biura.
– Paszport musi posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może
zawierać pieczątek libańskich oraz syryjskich.
– Należy śledzić bieżącą sytuację epidemiologiczną na świecie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
programu, odwołania, przesunięcia wyjazdu w przypadku ograniczeń narzuconych przez władze państwowe
związane z pandemią COVID-19
– Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: Masada 40 USD, Ryba św. Piotra 27 USD, Jerozolima
nocą 30 USD, Prosimy o wstępną deklarację chęci uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych na spotkaniu
przedpielgrzymkowym. Do realizacji wycieczek wymagana jest minimalna liczba uczestników – 20 osób
– MOŻLIWOŚC PŁATNOŚCI CAŁOŚCI KWOTY W ZŁOTÓWKACH – KONIECZNE PRZEWALUTOWANIE W DNIU WPŁATY PO KONTAKCIE Z BIUREM.

Komentowanie jest wyłączone