NASZEMU PAPIEŻOWI W STULECIE URODZIN

Święty Janie Pawle II, nasz Patronie Akcji Katolickiej w Polsce. Biały Pielgrzymie!
W tym szczególnym dla nas wszystkim dniu 100. rocznicy Twych urodzin stajemy w pokorze, skupieniu, ale i wdzięczności, jako przedstawiciele członków Akcji Katolickiej całego dąbrowskiego dekanatu, przed Twym pomnikiem i wizerunkiem, obok świątyni w parafii Matki Bożej Szkaplerznej.
Zjednoczony z Chrystusem, całkowicie oddany Maryi, przykładnie realizowałeś swoje powołanie, całym swym życiem świadcząc o wielkiej miłości do Boga i ludzi, dając przykład apostolskiego życia. Prosimy Cię, uproś dla nas u Boga miłosiernego i Bożej Matki dar odwagi i mądrości, łaskę powołania i umocnienia w wykonywaniu wielu zadań przed nami postawionymi. Przed Boży tron zanieś swoją modlitwę, błogosław z niebieskiego okna, pomóż nam, abyśmy zapatrzeni w Twój przykład podejmowali właściwe decyzje i wyzwania, szczególnie w trudnych okresach życia i zagrożeń, byli znakiem i świadectwem dobra dla innych osób. Złożone dzisiaj kwiaty, zapalone znicze, nasza wspólna modlitwa niech będą podziękowaniem za wezwanie do wypłynięcia na głębię naszej pracy i za umocnienie w chrześcijańskim działaniu.

            Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Ojcze nasz…    Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…

Te słowa z mocą i z głębi serca wypowiedział prezes Rady Dekanalnej Andrzej Łoboda, w otoczeniu członków Zarządu Rady, oddając 18 maja hołd Ojcu Świętemu.  Po modlitwie i złożeniu kwiatów członkowie Akcji przeszli do kościoła, aby wspólnie z wiernymi odmówić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i obrazem Jana Pawła II koronkę do Bożego miłosierdzia.

Członkowie Akcji w swoich parafiach również uczcili papieską rocznicę.
W Dąbrowie Tarnowskiej została odprawiona koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem kapela szpitala ks. Zbigniewa Szewczyka z udziałem pocztu sztandarowego Akcji Katolickiej. Została przygotowana okolicznościowa dekoracja. Po Eucharystii pod wspomnianym już pomnikiem Papieża został odmówiony Akt zawierzenia Janowi Pawłowi II. Modlitewne spotkanie zakończył śpiew „Barki”.
W parafii Nieczajna członkowie Akcji wykonali papieską dekorację przed głównym ołtarzem. 18 maja zgromadzili się w świątyni, gdzie modlili się litanią do św. Jana Pawła II i koronką do miłosierdzia Bożego. Eucharystię rozpoczęła ulubiona pieśń Papieża. Członkowie stowarzyszenia zapewnili obsadę liturgiczną koncelebrowanej Mszy św., którą w intencji POAK celebrowali ks. proboszcz Stanisław Bieleń i ks. kanonik Władysław Jaróg.
POAK w Zalipiu bardzo uroczyście świętował wraz z całą parafią setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Do tego dnia przygotowywano się bardzo długo. Prowadzona była praca wychowawcza z dziećmi w placówkach oświatowych. 25 maja Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej miała otrzymać imię św. Jana Pawła II, jednak ze względu na pandemię koronawirusa termin został przesunięty. Wszyscy parafianie bardzo przeżyli peregrynację relikwii i obrazu św. Jana Pawła II w dniach 16 i 17 lutego, poprzedzoną rekolekcjami poświęconymi Jego nauczaniu.

Dzień 18 maja był w parafii wielkim świętem.  Ksiądz proboszcz Stanisław Nakielski odprawił uroczyste Msze św. o godz. 9.00, 13.00 i 17.00.  Przez cały dzień mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład parafii: Niwki, Zalipie i Pilcza Żelichowska, razem z członkami Akcji Katolickiej, gromadzili się na czuwaniu modlitewnym w kościele. Dziękowano za pontyfikat Jana Pawła II i proszono o opiekę nad całą parafią. O godzinie 17.00 zaśpiewano „Barkę”, ulubioną pieśń Ojca św. Parafianie, którzy nie mogli bezpośrednio uczestniczyć w uroczystościach w kościele, łączyli się duchowo poprzez transmisję internetową. Dzień ten na długo pozostanie w sercach wszystkich parafian.

Pomimo trudnego czasu pandemii byliśmy we wspólnotach blisko naszego Ojca Świętego, wyrażając Mu wdzięczność za wygłoszone słowa, świadectwo wiary, modlitwy i życia.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

Rada Dekanalna
Dekanat Dąbrowa Tarnowska

.

Członkowie Akcji Katolickiej w swoich parafiach uczcili papieską rocznicę. ( Fotogaleria )

.

 

 

Komentowanie jest wyłączone