Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Bochni

Szczęść Boże!
Czcigodni Prezesi i Członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W tym szczególnym czasie, kiedy z powodu pandemii koronawirusa zmieniamy wszystkie nasze plany, kiedy nie możemy czynnie uczestniczyć we Mszy Świętej, kiedy musimy pozostawać w domu i mamy mnóstwo czasu dla nas i naszych rodzin, zastanawiamy się, co możemy zrobić dla wspólnego dobra jako wierni świeccy zrzeszeni w Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Wielu z Was, kieruje zapytanie do Zarządu Diecezjalnego o możliwość zaangażowania się w walkę z epidemią. Wielu już się zaangażowało w akcję szycia maseczek i wiele innych dzieł, które służą potrzebującym. Jest to piękna postawa, którą nasz patron św. Jan Paweł II nazwał „wyobraźnią miłosierdzia”. Zachęcam Was, abyście dalej kontynuowali te działania, bo one mogą komuś uratować życie.

Odpowiadając na kierowane do Zarządu Diecezjalnego zapytania o formę włączenia się w pomoc na rzecz walki w epidemią, chciałby zaproponować Wszystkim członkom Akcji Katolickiej wraz z Księżmi Asystentami wsparcie materialne dla Domu Pomocy Społecznej w Bochni ul. Karolina 14G, który boryka się z epidemią. U kilkudziesięciu pensjonariuszy tego domu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dyrektorem tego domu jest Pani Barbara Hałas, która czynnie działa z Zarządzie diecezjalnym i krajowym AK.

Dlatego proponuję Parafialnym Oddziałom Akcji Katolickiej naszej diecezji zbiórkę pod hasłem; „Na DPS w Bochni”. Zebrane wśród członków i sympatyków pieniądze z tym dopiskiem proszę wpłacać na konto Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej (numer konta 22 1240 5194 1111 0010 5042 0460). Za zebrane środki zostaną zakupione dla Domu Pomocy Społecznej maseczki, rękawiczki, fartuchy czy środki do dezynfekcji, zgodnie z zapotrzebowaniem Domu. Proszę o możliwie szybkie przekazywanie środków, najlepiej do 20 kwietnia br.

To czas trudny dla nas wszystkich, ale szczególnie dla tych najsłabszych, chorych i starszych. Proszę Was, abyście wyciągnęli pomocną dłoń i przekazali dar serca. Udowodnijmy, że jesteśmy wielką rodziną akcyjną. Liczę na Waszą wypróbowaną już wielokrotnie wrażliwość i hojność i już dziś za nią dziękuję.

Przed nami Święta Wielkanocne. Życzę Wam by Jezus Zmartwychwstały błogosławił Wam i Waszym Rodzinom każdego dnia, obdarzał zdrowiem, łaską głębokiej wiary, miłości i nadziei na lepsze jutro. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i to jest nadzieja naszego zmartwychwstania.

Króluj nam Chryste!

Robert Rybak
Prezes Zarządu DIAK Diecezji Tarnowskiej

.

 

.

Komentowanie jest wyłączone