2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37 odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II…

W 15. rocznicę śmierci Papieża Polaka, pamiętając, wspominając i tęskniąc za Św. Janem Pawłem II – Patronem Akcji Katolickiej w Polsce, szczerym sercem i ufną modlitwą odpowiedzmy w tym trudnym dla nas czasie na apel kard. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Papieża w latach 1978–2005 i błagajmy Boga z ufnością:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy:

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

.

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II – Parafia Matki Bożej Niepokalanej, Sanktuarium św. Rity w Nowym Sączu:

.

.

.

 

Komentowanie jest wyłączone