OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA – Kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła

W obecnym roku zbiegają się dwa wydarzenia związane z ludźmi, którzy w historii naszej Ojczyzny odegrali nieocenioną rolę. Myślę tu o 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, która przypada 18 maja br. oraz o zaplanowanej na 7 czerwca beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Obaj wiele razy gościli przy okazji różnych uroczystości na terenie diecezji tarnowskiej.

W związku z powyższym, dla przypomnienia tych znaczących dla Polski a także diecezji tarnowskiej postaci, została zaplanowana konferencja, której celem jest zainspirowanie różnych podmiotów, tj. samorządów lokalnych, szkół oraz parafii do organizowania wydarzeń, które przybliżą życie i nauczanie tych dwóch wielkich Polaków.

Konferencja w/w odbędzie się 30 marca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (ul. Piłsudskiego 6). W organizację niniejszego wydarzenia oprócz kościelnych instytucji włączyli się materialnie także Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

W celach organizacyjnych należy zgłosić swój udział do dnia  20 marca br. w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (tel. 14 6317380, e-mail: wydzdusz@diecezja.tarnow.pl), lub za pomocą strony www.kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl

.

.

.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z OKAZJI
BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO I 100. ROCZNICY URODZIN KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
I KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA
NAUCZYCIELAMI NARODU

9.00 Rozpoczęcie konferencji
JE Ks. Bp Andrzej Jeż – BISKUP TARNOWSKI

I Sesja – Zjednoczeni w wierze i miłości
Prowadzi: Ks. dr hab. Jan Bartoszek – Dyrektor UNSJPII

9.15 Niepodzieleni – kard. S. Wyszyński i kard. K. Wojtyła wobec bezpieki
prof. dr hab. Józef Marecki – Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

9.45 Kard. S. Wyszyński i kard. K. Wojtyła. Ich relacje na forum Konferencji Episkopatu Polski
– dr Rafał Latka – IPN Warszawa

10.15 Dziedzictwo przeszłości i kultury w rozumieniu Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Waldemar Graczyk – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW

10.45 Podsumowanie I Sesji
11.00 Przerwa

II Sesja – Oddani wartościom ojczyzny

Prowadzi: Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW

11.30 Kształtowanie się autorytetu kard. S. Wyszyńskiego i kard. K. Wojtyły w Polsce
– Ks. prof. dr hab. Dominik Zamiatała – UKSW

12.00 Rodzina – wspólny mianownik troski duszpasterskiej Prymasa Tysiąclecia
kard. S. Wyszyńskiego i Krakowskiego Metropolity kard. K. Wojtyły
dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

12.30 Polska droga maryjna Kardynałów S. Wyszyńskiego i K. Wojtyły
prof dr hab. Janusz Królikowski – Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie

13.00 Podsumowanie II Sesji
13.15 Przerwa obiadowa

III Sesja – Inspiratorzy społecznych działań

Prowadzi: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie

14.00 Miłość społeczna a sprawiedliwość społeczna w nauczaniu kard. S. Wyszyńskiego i kard. K. Wojtyły
Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII

14.30 Serdeczna przyjaźń kard. S. Wyszyńskiego i kard. K. Wojtyły
Anna Rastawicka – bliska
współpracowniczka Prymasa i była przełożona generalna Instytutu Prymasowskiego

15.00 Ślady wspólnej obecności na terenie Diecezji Tarnowskiej kard. S. Wyszyńskiego i kard. K. Wojtyły
Ks. dr Jacek Soprych – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

15.30 Kard. S. Wyszyński i kard. K. Wojtyła i patronami szkoły – zaszczyt i zobowiązanie.Przykłady dobrych praktyk
dr Małgorzata Jaśko MCDN Ośrodek w Tarnowie/ SRK

16.00 Podsumowanie III Sesji
16.15 Zakończenie konferencji

.

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone