Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II w Szczawnicy (Zdjęcia, Film)

W dniach 3 i 4 czerwca odbywało się nawiedzenie relikwii i obrazu Świętego Jana Pawła II w  parafii pw św. Wojciecha  w Szczawnicy z racji srebrnego jubileuszu AK  w naszej diecezji. Relikwie otrzymaliśmy od parafii w Sromowcach Niżnych 3 czerwca, skąd spływem Dunajca -ukochanym przez Ojca Świętego- na tratwach przewieźliśmy relikwie do przystani w Szczawnicy. Przywitanie relikwii przez wiernych nastąpiło  na przystani,  a następnie procesjonalnie z przystani do kościoła udaliśmy się na Mszę św. oraz czuwanie. W drodze do kościoła odmawialiśmy różaniec przeplatając go pieśniami maryjnymi.

          Po przyjściu do kościoła i złożeniu relikwiarzy na ołtarzu,  czekając w ciszy na rozpoczęcie Eucharystii spędziliśmy czas na modlitwie służącej do pogłębienia życia duchowego  w zetknięciu się z widzialnymi znakami w postaci relikwii i obrazu tak Wielkiego Świętego. Podczas Eucharystii członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli w  czytaniu i modlitwie wiernych. Po błogosławieństwie i pieśni, na zakończenie, był czas na czuwanie, które członkowie POAK wypełnili  montażem modlitewnym, Litanią do Jana Pawła II, pieśniami, a na końcu proboszcz ks. Tomasz Kudroń poprowadził modlitwę do św. Jana Pawła II. Czuwanie zakończyliśmy  Apelem Jasnogórskim.

         Zakończenie peregrynacji rozpoczęło się drugiego dnia o godz. 7:00 we wtorek Mszą Świętą  wotywną o Janie Pawle II. Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w  czytaniu i modlitwie wiernych oraz przewodniczyli w modlitwie różańcowej. Po Mszy św. nastąpiło indywidualne czuwanie  członków POAK w cichej modlitwie w intencji Ojczyzny oraz rodzin naszej parafii aż Nabożeństwa Godziny Miłosierdzia, którą poprzedziło wezwanie św. Jana Pawła II jako Apostoła Miłosierdzia, Koronka, Akt zawierzenia odczytany przez ks. proboszcza, ucałowanie relikwii i przekazanie ich przedstawicielom Oddziału Akcji Katolickiej z Krościenka.

         Dzięki tej szczególnej obecności – w widzialnych znakach relikwii i obrazu tego Wielkiego Świętego – mieliśmy okazję, niejako dotknąć na nowo Jego życia, przypomnieć sobie Jego naukę i spojrzeć na swoje życie w świetle Jego pięknego życia.

Elżbieta Ząbkiewicz

.

.

 

Komentowanie jest wyłączone