„Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem”

„Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem” to temat rekolekcji wielkopostnych dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, które odbyły się w dniach 8-10 marca w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.

Nauki rekolekcyjne prowadził ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk,  których słuchało ponad 100 członków stowarzyszenia z kilkudziesięciu oddziałów parafialnych.   „ Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus prowadzi nas do pełni, daje nam nową miarę miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Chce, byśmy byli Jego miłością. Żyjemy otuleni miłością jaką Jezus nas ukochał. Miłość, której uczy nas Jezus jest inna, ona wiedzie ku Golgocie, to miłość która nas  urzeka.

„Miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem”. 

Kochać taką miłością jaką ukochał nas Jezus, to wielkie powołanie dla każdego z nas. Bóg nas zaprosił do miłości.  Jeżeli żyjemy w łączności z Nim  wzrasta w nas męstwo, odwaga,  zaangażowanie.  Bóg wzywa Członków Akcji Katolickiej do dzielenia się miłością, każdy z nas ma coś do ofiarowania. Aby kroczyć drogą Bożych przykazań trzeba bardzo mocno kochać. Trzeba kochać Boga i drugiego człowieka. Krzyż na Golgocie zawsze oznacza, że Pan Jezus dodał nas do swojego życia i już nigdy nie jesteśmy sami. Najpiękniejsza, największa prawda zawiera się w krzyżu.. „ Uczcie się ode Mnie.”-mówi Jezus. Uczcie się ode mnie miłości. Wy jesteście solą dla świata. Zadaniem Członków Akcji Katolickiej jest wskazywać innym drogę  do Boga.

Współczesnemu człowiekowi potrzeba lekarstwa jakim jest miłość. Jezus jest najlepszym lekarzem, który jest tam gdzie jest choroba. Posyła nas Członków Akcji Katolickiej do miejsc,  które trzeba uleczyć  i uczy nas patrzeć na drugiego  człowieka z miłością.  Tak jak On mamy patrzeć na innych, mamy obowiązek angażować się  w niesienie dobra.  Dobro ma swoją potężną moc. Jezus widzi w nas dobro i posyła nas byśmy współczesnemu światu przynieśli ukojenie. Dać jak najwięcej dobra innym to nasza misja.  Nie bójmy się iść z tą misją. Chrystus nieustannie nam towarzyszy. Z Nim możemy wszystko.  Mamy być tamą dla zła, źródłem dla dobra.  Nawet najmniejsza drobinka, gest, słowo  liczy się dla Jezusa. Mamy zmieniać świat ubogaceni Jezusową miłością, dobrocią . Pomocą  w wykonaniu tego zadania będzie dla nas Maryja. Matka Boża uczy nas miłości wsłuchującej się w Jezusa,    miłości,  która szuka Jezusa, jest otwarta na ofiarność . Od  Maryi  mamy uczyć się miłości do Kościoła i dawania siebie Kościołowi”- powiedział eklezjasta.  Miłość  do Boga i drugiego człowieka przynosi zawsze jedność, pokój, harmonię, radość – to wszystko, czego w głębi swego serca pragnie każdy z nas. W trakcie rekolekcji mieliśmy szansę na nowo zjednoczyć się z Panem Jezusem podczas spowiedzi świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, czy skłaniającej do przemyśleń drogi krzyżowej. W sobotę i niedzielę uczestniczyliśmy w Eucharystii, a w  sobotnie popołudnie w plenerowej Drodze krzyżowej.

 Dziękujemy Bogu za święty czas rekolekcji, wielu z nas potrzebowało zatrzymać się chwilę.    Księdzu doktorowi Ireneuszowi Stolarczykowi, naszemu przewodnikowi duchowemu, wyrażamy szczerą i serdeczną wdzięczność za poświęcony nam czas i uświadomienie nam , „ że najważniejsza jest miłość. ‘’

Anna Jakubowska
Sekretarz DIAK

.

.

 

 

Komentowanie jest wyłączone