Akcja Katolicka w Brzesku pod opieką świętego Jakuba

W najstarszej z brzeskich parafii  – NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w czasie Sumy  odpustowej we wtorek 25 lipca o godzinie 18.00 tutejszy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej specjalnym Aktem oddał siebie, kapłanów i wszystkich wiernych pod opiekę swoim Patronom. Tuż przed Mszą świętą ksiądz Prałat Franciszek Kostrzewa poświęcił chorągiew z wizerunkiem NMP Matki Kościoła oraz  świętego Jakuba Starszego –  Patrona parafii i miasta Brzeska, której to chorągwi, wraz z Oddziałem Akcji Katolickiej i jego prezesem, jest współfundatorem. Całą zaś inicjatywę od początku wspierał ksiądz Dziekan Józef Drabik.

Duszpasterze i wierni tej parafii jak również  mieszkańcy Brzeska i okolic otaczają szczególną, wielowiekową czcią świętego Apostoła, okazując i szerząc Jego kult w różnorodny sposób np.: częstymi odwiedzinami i modlitwą przed ołtarzem z relikwiami świętego Jakuba, specjalnymi jakubowymi nabożeństwami w 25 dzień każdego miesiąca z nieustanną nowenną do świętego Patrona, włączając się aktywnie w jubileuszowe obchody Roku Świętego Jakuba, organizując wspólnie z władzami miasta Dni Jakubowe. Od 2010 roku Jakub Apostoł Starszy Dekretem Stolicy Apostolskiej jest „Patronem przed Bogiem miasta Brzeska”, a parafia i miasto częścią Drogi św. Jakuba – Via Regia na szlaku wiodącym do Santiago de Compostela.

 W dzieła wiążące się z kultem św. Jakuba bardzo aktywnie włącza się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z prezesem: siedem lat temu w wytyczenie i oznakowanie szlaku jakubowego od Korczowej do Krakowa betonowymi słupami z muszlą oraz w przygotowania i przebieg Roku Jubileuszowego, a dzisiaj przeżywając w sposób szczególny Dni Jakubowe i uroczystość odpustową. W obecności licznie przybyłych gości: duchowieństwa, władz miasta oraz prezesa DIAK – u  Roberta Rybaka, prezesów POAK – ów dekanatu brzeskiego oraz pocztów sztandarowych, prezes Józef Witkowski odczytał słowa Aktu oddania: „ Maryjo Matko Kościoła, Twojemu Matczynemu Sercu powierzam dziś cały Oddział Akcji Katolickiej, naszą parafię, kapłanów i cały lud wierny (….) Nasz drogi Patronie Jakubie proś Boga Wszechmogącego, aby zesłał nam Ducha Świętego, który swoim światłem i swoją mądrością pomoże nam formować siebie i innych zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego”.

W czasie wtorkowej Mszy świętej wieńczącej trzydniowe uroczystości, poruszające, osobiste świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem św. Jakuba Apostoła złożył wygłaszający homilię główny celebrans o. dr Andrzej Szczupał CS. Kiedy o. Andrzej jako pięciolatek ciężko zachorował i  lekarze nie dawali żadnych szans na wyleczenie, rodzice zanieśli dziecko do kościoła św. Jakuba i gorąco modlili się w jego intencji. Wierzę, że zawdzięczam zdrowie św. Jakubowi, który był bardzo blisko Jezusa i jako pierwszy oddał za Niego życie, dlatego często odwiedzam ten kościół i modlę się tutaj, wierzę, że może także wiele wam wyprosić ”  – mówił w homilii o. Andrzej.

Po Eucharystii relikwie świętego Jakuba zostały w uroczystej procesji przeniesione na Rynek, gdzie ojciec Redemptorysta w asyście duchowieństwa pobłogosławił wiernych.

(mt)

Akt oddania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
pod opiekę NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła Starszego w Brzesku

Boże, który powiedziałeś: „A kiedy będę musiał wprowadzić was na inną drogę niż ta, którą przewidujecie, pouczę którędy iść macie, poniosę was w Moich ramionach, a sprawę waszą będę niósł do Matki, która was na drugi brzeg przeprowadzi”.

Boże Mój

Ja sługa Twój, członek Akcji Katolickiej, z pochylonym czołem uwielbiam Cię, kocham Cię, chcę być zawsze Twoim Poddanym.

Prosiłem Cię, Boże mój o siłę, bym osiągnął powodzenie, a Ty uczyniłeś mnie słabym, abym nauczył się posłuszeństwa.

Prosiłem Cię o zdrowie, bym mógł dokonać rzeczy wielkich, a Ty obarczyłeś mnie chorobą, bym mógł stać się lepszym.

Prosiłem Cię o władzę, abym mógł uzyskać szacunek wśród ludzi, a Ty uczyniłeś mnie małym, bym zawsze potrzebował Twojej pomocy.

Prosiłem Cię o przyjaźń, abym nie był sam, a Ty dałeś mi serce do kochania Ciebie, Panie.

Mój Boże, Panie mój, nie otrzymałem nic z tego, o co prosiłem, ale otrzymałem wszystko czego potrzebowałem, otrzymałem Jezusa Miłosiernego. Boże, to Ty sprawiłeś, że najukochańsza Twoja Matka jest Patronką naszej parafii. Spraw Panie, abyśmy wzmocnieni Jej opieką zasłużyli na wieczne szczęście w niebie.

Maryjo, Matko Kościoła – Twojemu Matczynemu Sercu powierzam dziś cały Oddział Akcji Katolickiej, naszą parafię, kapłanów i cały lud wierny. Maryjo, Matko Nadziei osłoń swoim Płaszczem Opieki nasze miasto, wszystkich jego mieszkańców. Spraw Matko Nasza, abyśmy się wzajemnie szanowali jak przystało dzieciom jednego Boga Ojca.

A teraz święty Jakubie, Patronie naszej parafii i naszego miasta, dziś Oddział Akcji Katolickiej z tutejszej parafii pochyla przed Tobą Twoją chorągiew, a także pochyla swój sztandar Akcji Katolickiej i przyrzeka być wiernym Twoim zasadom, realizować zadania stojące przed nami. Przyrzekamy uroczyście aktywnie uczestniczyć w życiu Parafii, Kościoła i Ojczyzny. Nasz drogi Patronie Jakubie proś Boga Wszechmogącego, aby zesłał nam Ducha Świętego, który swoim światłem i mądrością pomoże nam formować siebie i innych zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Amen.

Zdjęcia: Marek Kotfis

 

Uroczystości w Brzesku relacjonował Tarnowski Gość Niedzielny:

http://tarnow.gosc.pl/doc/4057147.Santiago-de-Brzesko

.

 

Komentowanie jest wyłączone