Rekolekcje dla liderów AK w Polsce

W dniach od 1 do 3 kwietnia br liderzy Akcji Katolickiej z 14 diecezji, z Urszulą Furtak – prezesem Akcji Katolickiej w Polsce, uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Zostały zorganizowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej w Misjonarskim Ośrodku
Rekolekcyjnym w Krzeszowicach koło Krakowa. „Ku pełni życia” to był temat rozważań rekolekcyjnych, które prowadził ksiądz dr Stanisław Staśko kapłan z naszej diecezji. W programie spotkania była modlitwa, Eucharystia, konferencje, spowiedź, był czas na refleksję, informację i wymianę doświadczeń. Towarzyszyła nam miła, rodzinna atmosfera. Rekolekcje kazały nam jeszcze raz popatrzeć na świat i na siebie; „Trzeba siebie lepiej poznać, by dążyć do pełni życia” podkreślał rekolekcjonista, zrozumieć; „Kim jestem”. Człowiek to ambitny projekt Boga. Powstał z woli Boga i został obdarzony boskimi przymiotami, a to jest rozumność i wolna wola. Bóg uczynił go wolnym, zdolnym do dokonywania wyborów co zobowiązuje nas do odpowiedzialności, za swoje czyny. Ta wolność ma jednak granice. Bóg daje człowiekowi granice wolności. Wolność bez granic prowadzi do zniewolenia. Rekolekcjonista uświadamiał, że człowiek jest umiłowanym dzieckiem Boga i ma się do Niego upodabniać. Zwracając się do nas, członków Akcji Katolickiej, która ma być liderem Kościoła prosił, abyśmy obudzili w sobie pragnienie świętości i żyli z pasją. Świętość to pełnia życia, bez pasji nie da się niczego dobrze zrobić. Przez to, że nie żyjemy z pasją, jako katolicy przyczyniamy się do szerzenia ateizmu. Ufamy, że ten święty czas rekolekcji zaowocuje przemianą naszych serc i pomoże z pasją żyć i realizować powołanie.

Barbara Hałas

Komentowanie jest wyłączone