Spotkanie Akcji Katolickiej z Ks. Biskupem Jeżem

Nasza wspólnota parafialna w Nieczajnej przeżywała w niedzielę, 20 marca 2022 roku, wizytację kanoniczną parafii. Ks. biskup ordynariusz Andrzej Jeż spotykał się w tym dniu się z różnymi grupami i stowarzyszeniami działającymi w parafii. Wśród nich było nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który został zaproszony wraz z Radą Duszpasterską i Caritas. Było to zarazem spotkanie z Parafialnym Zespołem Synodalnym, bowiem członkowie wymienionych grup są w jego szeregach.  Do naszego POAK ks. biskup powiedział: Cieszę się, że mamy mocną Akcję Katolicką. W każdej parafii są ludzie, którzy chcą podjąć działalność w sposób nowatorski. Akcja Katolicka przed wojną miała olbrzymie znaczenie. Ona teraz odżywa. Kościół jest wypychany ze współczesnej kultury. Wejście z Ewangelią w kulturę to jest szeroko rozumiane zadanie Akcji Katolickiej. Jest tyle możliwości, żeby połączyć, stworzyć pomost i wpływać na kulturę, i w tej kulturze głosić Ewangelię. Dotychczasowe bardzo ciekawe inicjatywy parafialne warto kontynuować, zwłaszcza że można w ten sposób scalać całą miejscowość, można wpływać później na różne wydarzenia religijne.  Akcję Katolicką cieszyło uznanie ks. proboszcza Stanisława Bielenia, który dokonując charakterystyki parafii podczas powitania w kościele zaznaczył, że jest to najbardziej zaangażowana i dynamiczna grupa świeckich, działająca we wspólnocie Nieczajnej.
Przed pasterskim błogosławieństwem usłyszeliśmy jeszcze od ks. biskupa: Wchodzimy w okres słabszych danych statystycznych. Być może będzie nas mniej, być może niektórzy jeszcze odejdą. Ale pozostają ci, którzy są mocni, wyraziści, którzy mają silną wiarę,
którzy będą źródłem odnowy i odrodzenia. Z taką nadzieją patrzę w przyszłość i bardzo serdecznie dziękuję za tę posługę  Kościołowi diecezjalnemu i parafii. Przed wizytacją, na początku Wielkiego Postu, nasza Akcja przygotowała dekoracje, które całą wspólnotę wprowadzają jeszcze głębiej
w przeżywanie męki Pana Jezusa.

Irena Klich
POAK Nieczajna

Komentowanie jest wyłączone