Przejęcie pałeczki sztafetowej krucjaty modlitwy

Przejęcie pałeczki sztafetowej krucjaty modlitwy w intencji Ojczyzny o pokój, ład społeczny i pojednanie.

15.02.bż.r. – zgodnie z harmonogramem – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Szczawnicy podjął krucjatę modlitwy za naszą Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli. Modlitwy o pokój i ład społeczny w Ojczyźnie rozpoczęły się odmówieniem różańca (tajemnice bolesne)i Litanią do św. Andrzeja Boboli – Niezłomnego Patrona Polski.  Uroczystą Mszę św. sprawował proboszcz naszej parafii – dr Tomasz Kudroń. W homilii arcyciekawie przybliżył zasługi ks. Andrzeja Boboli dla Polski. W liturgię włączyli się członkowie oddziału. Zwieńczeniem mszy było wystawienie Najświętszego Sakramentu z adoracją w intencji Ojczyzny zanoszonych przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i pieśnią „Ciebie Boga wysławiamy”.  Uroczystość zakończyliśmy pieśnią „ Boże coś Polskę”.
Ci, dla których postać ks. Andrzeja Boboli i jego zasługi stały się bliskie, mogli zabrać ze sobą obrazki ze świętym z modlitwą za Ojczyznę w duchuwzajemnej życzliwości, jedności i przebaczania. Cała uroczystość przebiegała w myśl słów Prymasa TysiącleciaKardynała Stefana Wyszyńskiego: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska”.  Księdzu proboszczowi dziękujemy za głębokie przeżycia duchowe.
Święty Andrzeju Bobolo! Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi.

Elżbieta Ząbkiewicz

Komentowanie jest wyłączone