Spotkanie Rady KIAK

12 lutego 2022 roku w trybie online odbyło się zebranie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Prezes Zarządu KIAK, Urszula Furtak powitała zebranych i podziękowała Ks. Romanowi Dworackiemu, Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, za pomoc w zorganizowaniu spotkania w tej formule. Spotkanie rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził Bp. Marek Mendyk, Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli członkowie Rady oraz Księża Asystenci Diecezjalni Akcji Katolickiej. Obrady poprzedziła konferencja wprowadzająca „ Posłani w pokoju Chrystusa”, którą wygłosił Biskup Marek Mendyk. W oparciu o nowotestamentowe nauczanie z listów św. Piotra i Pawła, Ksiądz Biskup podkreślił konieczność ładu ducha, życia w prawdzie w obecnym czasie oraz odbudowania nadziei, źródła tej nadziei, która ma być światłem dla nas.

W programie spotkania była ocena i przyjęcie rocznych sprawozdań Zarządu KIAK za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu KIAK. Wśród wielu wydarzeń mających miejsce w 2021 roku, Prezes Urszula Furtak wymieniła te najważniejsze:

– Powierzenie funkcji Krajowego Asystenta AK Biskupowi Markowi Mendykowi podczas posiedzenia Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w dniach 18-19 listopada na Jasnej Górze.

– Spotkanie Prezes Urszuli Furtak z biskupami, w drugim dniu Zebrania Plenarnego KEP na Jasnej Górze.

– Uroczysta Eucharystia z okazji 25 rocznicy reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce sprawowana w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w dniu 02.05. 2021r.

– Trzy wielkie nowenny: do św. Józefa- w roku poświęconym św. Józefowi, do św. JanaPawła II, która poprzedziła obchody 25 rocznicy powołania AK, do św. Andrzeja Boboli-o wyproszenie łask dla naszej Ojczyzny.

– Udział w ramach współpracy z Kancelarią Premiera Rady Ministrów w akcji „ Zapal znicz na grobie bohatera”.

– Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

– XXV Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę i I Ogólnopolska Pielgrzymka AK do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Przedstawiono także informację z działalności Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej za 2021r.

Pomimo pandemii udało się przeprowadzić większość zaplanowanych działań, jednak podkreślono, że pandemia zahamowała działalność akcyjną i zaangażowanie członków.

W kolejnej części spotkania Rada omówiła zaplanowane na 2022 rok działania, m.in.:

– Przygotowanie między diecezjalnych spotkań rekolekcyjnych, które odbędą się w Krzeszowicach k/ Krakowa i Kęszycy Leśnej k/Międzyrzecza.

– Zaangażowanie członków Akcji Katolickiej i sposób prowadzenia prac w procesie synodalnym AK.” W kontekście trwającego synodu Rada KIAK, odniosła się do kondycji duchowej kościoła za Odrą, który porzuca Ewangelię, na rzecz poprawności politycznej i ideologii gender”

– Promocję Święta Chrztu Polski.

– Organizację uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie.

Prezes KIAK przypomniała, że w tym roku przypada 1025 rocznica męczeńskiej śmierci patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej w Polsce i podkreśliła

„ Niech 1025- lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha pobudzi nas do mężnego wyznawania wiary i zaangażowania na rzecz promocji wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej”.

Ponadto Prezes KIAK zwróciła uwagę na potrzebę szybkiej reakcji na medialne doniesienia dotyczące publicznego znieważania przedmiotów czci religijnej oraz miejsc obrzędów religijnych i wyraziła prośbę o dalszą modlitwę o pokój, o pokojowe rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Rada Krajowa oraz Asystent Krajowy Bp. Marek Mendyk, udzielili wsparcia Papieżowi Seniorowi, Benedyktowi XVI, wobec bezpodstawnych zarzutów dotyczących tuszowania pedofilii.

Potępili także wszelkie formy fałszowania rzeczywistości.

Spotkanie Rady zakończyła modlitwa oraz błogosławieństwo, którego udzielił Asystent Akcji Katolickiej w Polsce, Biskup Marek Mendyk

 

Króluj Nam Chryste!
Barbara Hałas

Komentowanie jest wyłączone