Modlitwa za Ojczyznę z POAK w Smęgorzowie

„Polska odzyska niepodległość,
ale jak nie wykorzysta tego daru dobrze i w pełni, to znów ją utraci
– tym razem na zawsze”
/Słowa Pana Jezusa do Wandy Malczewskiej/

21.11.2021 roku rozpoczęła się w Diecezji Tarnowskiej krucjata modlitwy za naszą Ojczyznę. 26.01.2022 r. modlitwę za Ojczyznę podjął nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Smęgorzowie wraz z kapłanami i parafianami ze Smęgorzowa, Sutkowa i Podradwania.
Modlitwę rozpoczęliśmy Różańcem Świętym w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie, rozważając w kolejnych tajemnicach dzieje Polski. O godz. 17:00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Józefa Włodarczyka, który w swej homilii odwołał się do dat umieszczonych na naszej parafialnej chrzcielnicy 966 i 1966 r. Piękna nauka, wypływająca z wygłoszonej homilii, zbudowała wszystkich uczestniczących we Mszy św. Ksiądz celebrans nawiązał również do słów Ojca Świętego Jana Pawła II tak zatroskanego o Ojczyznę-Matkę:
„Strzeżcie Ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły, strzeżcie, gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie” /Św. Jan Paweł II/
i słów Ojca Św. Franciszka, który ogłosił dzień 26.01.2022 dniem szczególnej modlitwy o pokój.
POAK aktywnie włączył się w liturgię Mszy św. oraz śpiew. Następnie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu modlitwą: dziękczynną, przebłagalną, prośby i uwielbienia ze śpiewami. Wszyscy odmówili modlitwę ułożoną przez ks. Piotra Skargę za Ojczyznę. Podczas tej parafialnej uroczystości śpiewaliśmy pieśni religijne i patriotyczne, które podkreśliły wyjątkową sytuację w Ojczyźnie i u naszych wschodnich sąsiadów zmagających się w wojnie hybrydowej.
Uczestniczący w uroczystości otrzymali na pamiątkę obrazki ze św. Andrzejem Bobolą oraz modlitwę ks. Piotra Skargi, aby móc dalej kontynuować modlitwę za Ojczyznę.

 

POAK Smęgorzów
Tekst Jadwiga Kozłowska
Zdjęcia Teresa Fido

Komentowanie jest wyłączone