Sztafeta modlitewna w Nieczajnej

Tożsamość każdego człowieka kształtuje się przez przynależność do konkretnego narodu, jego historii, kultury, tradycji. Korzysta on z dorobku poprzednich pokoleń, ale jednocześnie sam wnosi wkład w budowanie przyszłości swojego kraju. Pragniemy w tej Eucharystii – Mszy św. modlić się o poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę dla wszystkich Polaków, o zaangażowanie w rozwój naszego kraju nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim duchowy i moralny. Prosimy o to w szczególny sposób dla tych, którzy sprawując władzę, powołani są do szczególnej troski o dobro wspólne. Prosimy również za tę naszą małą Ojczyznę, którą jest nasza parafia, nasze sołectwa, aby to przede wszystkim w nich panowała zgoda, jedność, wzajemne zrozumienie i przebaczenie. Ojczyzna to jak pisze Norwid „nasz wielki zbiorowy obowiązek” – te głębokie, piękne słowa usłyszeliśmy na wstępie spotkania wypełnionego modlitwą w intencji Ojczyzny. Wypowiedział je do nas w sobotę, 22 stycznia 2022 roku, ks. proboszcz Stanisław Bieleń.
Modlitwę o godzinie 14.45 rozpoczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego i litania do Świętego Andrzeja Boboli – Patrona Polski. Najważniejszym punktem była Msza Święta, której owoce były ofiarowane w intencji umiłowanej Ojczyzny. Po Eucharystii trwało nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W adoracji znalazły się wezwania modlitwy dziękczynnej, kończone słowami wiernych: „Tobie chwała na wieki”; modlitwa przebłagania ze słowami „Przepraszamy Cię, Panie”, modlitwa prośby – „Odnów oblicze tej ziemi” i modlitwa uwielbienia. Nabożeństwo zakończył śpiew pieśni „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Po błogosławieństwie kapłana Najświętszym Sakramentem popłynęły słowa wyśpiewanej prośby „Boże, coś Polskę… Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”.
W nawiązaniu do Apelu Biskupa Tarnowskiego dotyczącego modlitwy w intencji Ojczyzny, Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej podjęła decyzję o podjęciu modlitewnej sztafety w intencji pokoju w związku z trudną i niebezpieczną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Ta krucjata modlitwy za naszą Ojczyznę Polskę ma nam wszystkim uświadomić, jak wielkiej wagi jest to sprawa. Modlitwa przebiega w dwustu parafiach, w których działa stowarzyszenie Akcji Katolickiej. Została zainicjowana 21 listopada 2021 roku i potrwa do 8 czerwca 2022 roku. W naszym dekanacie dąbrowskim te Msze Święte trwają od 19 stycznia kolejno w parafiach: Dąbrowa Tarnowska, Dąbrówki Breńskie, Gruszów Wielki, Nieczajna, Odporyszów, Olesno, Radgoszcz, Smęgorzów, Szarwark, Zalipie i Żelazówka.
Do modlitwy o pokój i ład społeczny w Ojczyźnie została zaproszona cała wspólnota parafialna, bez podziału na grupy czy stowarzyszenia. Jako główni organizatorzy to członkowie Akcji Katolickiej podjęli się prowadzenia Koronki, litanii, adoracji oraz stanowili obsadę liturgiczną podczas Najświętszej Ofiary.
„Strzeżcie ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły,
strzeżcie, gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić.
Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie”.
– św. Jan Paweł II

Irena Klich
POAK Nieczajna

 

Komentowanie jest wyłączone