Up UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Slideshow

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA TARNÓW, 24. XI 2013r.
24 listopada 2013r. pielgrzymowali do Tarnowa członkowie Akcji Katolickiej z całej diecezji, by w bazylice katedralnej podczas uroczystej Mszy św. oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Obecność przedstawicieli AK w dniu święta patronalnego jest wyrazem jedności z Biskupem Tarnowskim, a także podkreśla kościelny charakter stowarzyszenia. Przypomnijmy, iż charyzmatem Akcji Katolickiej, jako stowarzyszenia katolików świeckich jest bezpośred¬nia współpraca z hierarchią kościelną w dziele zbawienia i uświęcania świata.
Przed Mszą św. w auli im. Jana Pawła II członkowie AK wysłuchali konferencji Asystenta diecezjalnego ks. dr Jana Bartoszka pt. „Dlaczego wiara jest światłem. Refleksja w oparciu o encyklikę papieża Franciszka ‘Lumen fidei’". Ks. Asystent omówił główne tezy dokumentu, nazywanego encykliką „na cztery ręce”, gdyż jego autorami jest dwóch papieży: Benedykt XVI i Franciszek. Zawarta w nim katecheza o nieprzemijającym pięknie i aktualności chrześcijańskiej wiary, pomaga przyjąć wiarę nie tylko jako światopogląd, zestaw dogmatów, przykazań, obrzędów, ale bardziej jako sposób życia i myślenia. „Kiedy gaśnie płomień wiary, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask”. Dzięki związkowi z miłością i prawdą wiara staje się światłem. Wiara jest doświadczeniem obecności Boga w życiu; mocy Bożej miłości, która daje światło oświecające całość naszej egzystencji. Bez prawdy natomiast wiara nie zbawia, nie daje pewności naszym krokom. „Kto wierzy, widzi”. Dzięki łasce wiary otrzymuje dar iluminacji – wewnętrznego poznania, które angażuje całego człowieka, a zaczyna się zawsze od dotknięcia jego serca. „Wiara nie oddala od świata i nie jest czymś oderwanym od konkretnego zaangażowania współczesnych ludzi”. Pomaga ona budować nasze społeczności na relacjach, których fundamentem jest miłość Boża.

Pełny tekst encykliki „Lumen fidei”: http://media.wydawnictwowam.com/pdf/ENCYKLIKA_LUMEN_FIDEI.pdf 

Po wykładzie ks. Jana Bartoszka delegat do Rady KIAK P. Barbara Hałas zrelacjonowała konferencję, w której uczestniczyła w Sejmie RP, zorganizowaną m.in. przez Akcję Katolicką w Polsce na temat „Wolnej niedzieli”. Prezes DIAK Bożena Kwitowska przypomniała, iż w najbliższą sobotę, tj. 30 listopada, w Sali kolumnowej Sejmu RP rozpocznie się kolejna konferencja AK pn. „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Partnerem Akcji Katolickiej będzie Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruch Światło – Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, skupiający posłów z PiS, SP i PO. Swój udział zapowiedział nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Prezes poinformowała zebranych o uchwałach podjętych na październikowym posiedzeniu Zarządu DIAK i przedstawiła informacje z posiedzenia Rady Krajowego Instytutu AK, jakie miało miejsce w Warszawie w dniach 15-17 listopada, omawiając m.in. główne kierunki działania AK w Polsce na rok 2014.

Po spotkaniu zebrani członkowie AK udali się do katedry, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Ordynariusz diecezji zachęcał wiernych do rachunku sumienia z tego, jak budujemy Królestwo Chrystusa w świecie. Przypomniał, że Rok Wiary miał nam pomóc doświadczyć żywotności naszej wiary ciągle na nowo odkrywanej, pogłębianej, celebrowanej w liturgii i autentycznie przeżywanej na co dzień. Kaznodzieja dodał, że potrzeba determinacji w dalszym nadawaniu otaczającej nas rzeczywistości kształtu Królestwa Bożego. Odnosząc się do aktualnej sytuacji skonstatował, iż jest to trudne, bo coraz powszechniejszy jest w polskim społeczeństwie styl zwracania się do Chrystusa i jego Kościoła na wzór szyderczych drwin ukrzyżowanego łotra.
 „Owszem, trzeba z całą stanowczością i determinacją leczyć wszelkie rany wewnątrz samego Kościoła, wynagradzać zło i zwalczać je siłą dobra. Mamy jednak prawo upominać się o równowagę w publicznym i medialnym ukazywaniu wizerunku Kościoła” – mówił Biskup.
W imię zasad elementarnej sprawiedliwości i uczciwości trzeba także chcieć zauważyć ogrom dobra, które dokonuje się w Kościele i poprzez Kościół: „(…) gdyby na przykład chociaż jeden negatywny obraz duchownego pokazany w mediach zrównoważyć przykładem heroicznej postawy sióstr zakonnych opiekujących się dniem i nocą niepełnosprawnymi dziećmi, ukazaniem pracy misjonarzy niejednokrotnie narażających swoje życie; zauważeniem pracy Caritasu, wysiłku duszpasterzy prowadzących tak wiele grup parafialnych, poradni, świetlić; kapłanów, będących inicjatorami wielu wartościowych inicjatyw; dostrzeżeniem, że dobro jest powszechne w Kościele i może być łatwo zauważone, jeżeli tylko osoba wydająca opinię nie zamyka celowo na nie oczu”.
Pasterz Kościoła Tarnowskiego podziękował Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej za wystosowanie listu do Prezesa Telewizji Polskiej w obronie wizerunku polskich duchownych, których ukazuje się jednostronnie, jedynie przez pryzmat afer i skandali. „Dziękuję za waszą postawę i te słowa solidarności z księżmi, którzy bardzo potrzebują wsparcia katolików świeckich. Wszyscy jesteśmy członkami tego samego Kościoła, trudzimy się nad budowaniem tego samego Królestwa Bożego i służymy jednemu Panu, Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata” – powiedział Ordynariusz diecezji.

Po Mszy św. Bp Andrzej Jeż odznaczył osoby zaangażowane w życie Kościoła. Wśród 26 osób wyróżnionych medalem diecezjalnym Dei Regno Servire znaleźli się także działacze Akcji Katolickiej:
Elżbieta Obrzut – parafia Narodzenia NMP w Krużlowej (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i członek Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, zaangażowana w działalność Rady Duszpasterskiej i Caritas, co roku organizuje akcje pomocy dla dzieci z biednych i wielodzietnych rodzin, przykładna matka i babcia).
Janusz Górecki – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej (oddany sprawom Kościoła tak w wymiarze parafialnym jak i diecezjalnym, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, skarbnik zarządu diecezjalnego Akcji Katolickiej, zaangażowany w organizację Diecezjalnego Forum Ruchu i Stowarzyszeń Katolickich, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, inicjator charytatywnych festynów parafialnych, redaktor pisma „Nasza Parafia”).
Antoni Szyszka – parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (był bardzo zaangażowany w prace związane z budową kościoła parafialnego, aktualnie czynny członek parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, redaktor biuletynu parafialnego „Dobry Pasterz”, administrator strony internetowej parafii oraz Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej).
Zofia Bielatowicz – parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej oraz dekanalnej rady Akcji Katolickiej, od dwóch lat prowadzi spotkania formacyjne z młodzieżą gimnazjalną przygotowującą się do bierzmowania, wspiera parafię i klasztor Sióstr Służebniczek w prowadzeniu spraw księgowych, otwarta na współprace z innymi wspólnotami parafialnymi).
Halina Borowska – parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, zaangażowana w działalność Caritas, założycielka Klubu Seniora, autorka różnych inicjatyw społecznych i duszpasterskich tak w parafii jak i w dekanacie).
Stanisław Chytaj – parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (aktywnie działa w parafialnym oddziale Akcji Katolickiej i parafialnym oddziale Caritas, brał czynny udział w budowie kościoła parafialnego, wspiera różne inicjatywy duszpasterskie w parafii, od lat czuwa nad parafialną zbiórka makulatury, a zebrane w ten sposób środki przeznaczane są na pomoc misjonarzom w Afryce).
Tadeusz Gwiżdż – parafia Matki Bożej Wniebowziętej w Wojakowej (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, zaangażowany również na forum diecezjalnym, członek Rady Duszpasterskiej, przewodnik pielgrzymek kalwaryjskich).
Alicja Lipa – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - Latoszynie (wieloletnia członkini Rady Parafialnej podejmująca wiele inicjatyw na rzecz wspólnoty parafialnej, zelatorka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, członkini parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, jako nauczycielka dba o postawy chrześcijańskie i patriotyczne wśród młodzieży).
Grażyna Grzegorczyk – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej (od wielu lat zaangażowana w liczne inicjatywy parafialne, należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, a także parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej i Caritas).
 Władysław Sukiennik – parafia pw. św. Jakuba Starszego Ap. w Tuchowie (był członkiem Rady Duszpasterskiej, zaangażowany w działalność Akcji Katolickiej, jako artysta rzeźbiarz zajmuje się rzeźbieniem, konserwowaniem i odnawianiem zabytkowych krzyży, ołtarzy, figur i innych rzeczy poświęconych Bogu).

BK

 Wykorzystano informacje ze strony: diecezja.tarnow.pl

Zdjęcia; Janusz Górecki,  Wojciech Kwitowski
IMG_5640
IMG_5642
IMG_5647
IMG_5648
IMG_5649
IMG_5650
IMG_5651
IMG_5652
IMG_5655
PB240128
PB240129
PB240132
PB240133
PB240134
PB240135
PB240138
PB240139
PB240140
PB240141
PB240142
PB240143
PB240144
PB240146
IMG_5654
IMG_5660
PB240147
IMG_5663
PB240152
PB240154
PB240155
PB240156
PB240157
PB240159
PB240160
PB240161
PB240163
PB240164
IMG_5685
PB240167
PB240174
PB240176
IMG_5669
PB240179
PB240181
PB240182
IMG_5674
PB240185
IMG_5676
PB240188
IMG_5677
IMG_5678
IMG_5679
PB240189
PB240190
IMG_5681
IMG_5684
PB240192
IMG_5683
PB240193
PB240194
PB240195
PB240198
PB240200
PB240207
PB240202
PB240203
PB240204
PB240205
IMG_5688
IMG_5689
PB240208
PB240209
PB240211
IMG_5692
IMG_5693
IMG_5695
IMG_5694

Całkowita ilość zdjęć: 77 | Ostatnia aktualizacja: 26.11.13 00:32 | Wygenerowane przez JAlbum & Chameleon | Pomoc